MESTERLAG 

Fellesskap m​estring og glede!
Send e-post

OM AKTIVITETENE 

Mesterlagene får utfordringer som krever samarbeid og fokus. Øvelsene er nye og morsomme, og utfordrer både sanseapparatet og samarbeidsevnene. 

Mesterlaget avgjøres ikke av fysisk form, men av samarbeid og laginnsats. Mestring og glede er grunnmuren i alle øvelsene.MESTRING OG GLEDE - VI TRENGER DET 

Siste året har mange kjent på ensomhet og isolasjon. Mesterlag er et aktivitetstilbud med fokus på samhold og glede. Aktivitetene styrker følelsen av å delta i et lekent fellesskap. Lagene må samarbeide for å løse morsomme øvelser og alle stiller på lik linje til å vinne. 


Mesterlag arrangeres der lagene er, og tilrettelegges til deltakernes alder og gjeldende smittevernskrav.

LINEDANSER​

Alle kan danse på line, bare støttespillerne er tilstede. I Mesterlaget er det samarbeid som gjelder. Bakkestøtten holder myke strikk. Så har må fintfølelsen aktiveres. Linedansen er ikke over før alle har krysset den stramme linen.

TRØBLETE KJEMPE-TANGRAM

Tangrammets puslegåter kan få håret til å løsne! Det gjelder å pusle med magen, tenke utenfor boksen og samarbeide. Her er alle ideer like viktige.

BLINDEPUSLING

Utfordrer sanser og lagets kommunikasjon, noe alle trenger å trene på.


RULLERØR

En innovativ fusjon av idrettene hopp og curling stiller krav til kreativ orden i rekkene!

IDEALTID

Når målet ikke er å få best tid, men å holde lag-takten!

HOLD TIDEN

Vi må alle passe tiden, men hva om dere må være klokke selv og ikke engang kan snakke om det. Her må laget vise hverandre tillit og klare stille kommunikasjon.

ANSPENT

Ingen strømførende elementer, verken over eller under beina, men kommer du borti er dere ute. Her får magemusklene kjørt seg og mang en deltaker overrasker lagkameratene sine i "Anspent".

TEGNEMESTER

Når laget må kommunisere ved hjelpe av enkle streker for å komme gjennom løypen, stilles det krav til både tegnekunst og kunsttolking. Det handler om å tenke litt utenfor boksen, og kommer inn i en samlet lag-tenketank.

REGNEMESTER

I denne øvelsen må Mesterlaget løse regneoppgaver med kroppen sin.  Det er mange måter å avgi svar på, men det må skje ved hjelp av putene med tall og regnesymboler på i "Regnemesteren".